Samenwonen en een bijstandsuitkering, hoe zit dat?

Ontvangt u een bijstandsuitkering?

Samenwonen en een bijstandsuitkering, hoe zit dat?

Dan is het belangrijk om te weten dat het bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering van belang is of u alleenstaande of samenwonende bent. Als u met iemand samenwoont, kan uw uitkering namelijk lager uitvallen. Soms hebt u dan helemaal geen recht meer op een uitkering.

Hebt u een gezamenlijke huishouding, of niet?

Uw gemeente gebruikt het begrip ‘gezamenlijke huishouding’ of ‘gezin’, in plaats van ‘samenwonen’. Met wie u samenwoont, maakt daarbij niet uit. Als twee vrienden besluiten om in één huis te gaan wonen, dan kan dit door de gemeente aangemerkt worden als een ‘gezamenlijke huishouding’. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van een bijstandsuitkering. Wanneer is er precies sprake van een gezamenlijke huishouding?

Flyer weethoehetzit.nl

U voert een gezamenlijke huishouding als u met een ander in dezelfde woning woont en voor elkaar zorgt. Per 1 januari 2012 vragen mensen die samen een gezamenlijke huishouding voeren of een gezin vormen samen één uitkering aan. Om de hoogte van de uitkering te bepalen wordt het huishoudinkomen getoetst. Er wordt daarbij gekeken naar de inkomsten (en het vermogen) van alle gezinsleden.

U kunt een gezamenlijke huishouding voeren/een gezin vormen met bijvoorbeeld:

* uw broer of zus

* grootvader of grootmoeder

* neef of nicht

* een vriend of vriendin

* uw partner;

* uw kind(eren), minderjarig of meerderjarig;

* de meerderjarige partner(s) van uw meerderjarige kind(eren).

* uw vader en/of moeder.

Een voorwaarde is dat u met maar één ander volwassen persoon samenleeft. Als er een derde volwassen persoon in uw huis woont, dan krijgt die persoon – als dat nodig is – een aparte bijstandsuitkering, tenzij die persoon uw kind of uw vader of moeder is. Wat telt mee voor het huishoudinkomen?

Per 1 januari 2012 worden de inkomsten (en vermogen) van alle gezinsleden bij elkaar opgeteld:

· Zijn de inkomsten plus het vakantiegeld van alle gezinsleden van 21 jaar en ouder bij elkaar hoger dan € 1.336,42 netto per maand. Dan krijgt niemand in het gezin meer een bijstandsuitkering. Zijn er gezinsleden jonger dan 21 jaar, neem dan contact op met de gemeente voor de hoogte van het bedrag.

· Zijn alle inkomsten bij elkaar lager dan netto € 1.336,42? Dan krijgt u voortaan samen één gezinsuitkering. De inkomsten van de gezinsleden worden in mindering gebracht op de uitkering.

Zijn er uitzonderingen?

Voor de bijstand hoeven sommige gezinsleden/huisgenoten in 2012 niet als gezinslid te worden meegerekend. Hun inkomsten tellen dan ook niet mee voor de gezinsuitkering. Het gaat om:

* Inkomsten van kinderen onder de 16 jaar.

* De Wajong-uitkering van een kind.

* Als een van de gezinsleden een AWBZ-indicatie van 10 uur of meer heeft en tenminste 10 uur of meer wordt verzorgd door ouders of kind.

* Kinderen van 16 of 17 jaar mogen maximaal € 827 (inclusief vakantiegeld) netto per maand verdienen. Verdient een kind meer? Dan telt dit wel mee als inkomen.

* Studeert een kind? Dan kan hij of zij maximaal € 1059,49 inclusief vakantiegeld netto per maand bijverdienen (incl. studiefinanciering). Verdient een kind meer? Dan telt dit wel mee als inkomen.

* Huisgenoten die bij u een kamer of etage huren of waarmee u in een studentenhuis woont. Het vermogen:

Per 1 januari 2012 mag een gezin maximaal € 11.370,- aan vermogen hebben. Is het gezamenlijke vermogen hoger dan vervalt het recht op een bijstandsuitkering.

Overgangsregeling:

De nieuwe regels zijn geldig sinds 1 januari 2012 voor iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt. Als u voor 1 januari al een uitkering ontving, gelden de regels, bij ongewijzigde omstandigheden, pas per 1 juli 2012. Vraag na hoe het zit:

Het kan zijn dat u twijfelt over uw situatie. Neem dan contact op uw contactpersoon van de gemeente. Of kijk op weethoehetzit.nl; dé wegwijzer in regels bij uitkeringen.

* De genoemde bedragen kunnen veranderen. De bedragen zijn afhankelijk van de bijstandsnormen die twee keer per jaar opnieuw worden vastgesteld.

Geplaatst op woensdag 18 april 2012.

Over Gemeente Eindhoven

Dit bericht is geschreven door Gemeente Eindhoven. Het bedrijf valt onder instantie uit Eindhoven. Trefwoorden van Gemeente Eindhoven uit Eindhoven : werk aan de weg, werken, zorg, welzijn, vacatures, evenementen, onderwijs, bestuur.

Lees meer over Gemeente Eindhoven.